تیم پشتیبانی سایت : 09361440515 Info@sainar.net

طراحی پیاده راه همساز با اقلیم با تاکید بر زاویه تابش خورشید و نقاب سایه نمونه موردی : مطالعه حد فاصل میدان تجریش تا میدان قدس (خیابان شهرداری)

وب سایت مهندسی معماری ساینار آرشیو, پایان نامه معماری, مقالات طراحی پیاده راه همساز با اقلیم با تاکید بر زاویه تابش خورشید و نقاب سایه نمونه موردی : مطالعه حد فاصل میدان تجریش تا میدان قدس (خیابان شهرداری)
empty

آرشیو پایان نامه معماری مقالات

طراحی پیاده راه همساز با اقلیم با تاکید بر زاویه تابش خورشید و نقاب سایه نمونه موردی : مطالعه حد فاصل میدان تجریش تا میدان قدس (خیابان شهرداری)

ارسال شده توسط سینا کردونی

عنوان پایان نامه:
طراحی پیاده راه همساز با اقلیم با تاکید بر زاویه تابش خورشید و نقاب سایه نمونه موردی : مطالعه حد فاصل میدان تجریش تا میدان قدس (خیابان شهرداری)
نام ارائه کننده:
سیدابراهیم حسینی
استاد راهنما:
دکتر محمدرضا پورجعفر
دانشگاه:
تربیت مدرس
سال ارائه:
1388
مسئله:
امروزه مباحث سازگاری با اقلیم و پایداری اکولوژیک جزء مباحث اساسی دربیشتر زمینه های علوم و فناوری می باشد. در زمینه طراحی شهری و معماری نیز این مبحث بخش مهمی را به خود اختصاص داده است. مباحثی چون آسایش حرارتی، صرفه جویی در مصرف انرژی و کنترل تبادل انرژی میان انسان و محیط و محیطهای مصنوع و طبیعی جزء لاینفک مطالعات طراحی شهری می باشند. در کنار این مساله ظهور تفکر پیاده محوری در طرح های شهری و تاکید بر حاکمیت پیاده در مقابل سواره و ایجاد پیاده راهها و به تبع آن لزوم تامین آسایش استفاده کنندگان از این پیاده راهها مبین ضرورت شناخت و مطالعه عوامل مختلف تاثیر گذار در طراحی فضاهای همساز با اقلیم است. حال این سوال مطرح می شود که عوامل اقلیمی موثر در طراحی که منجر به آسایش محیطی می شوند کدامند، و برای رسیدن به یک فضای شهری همساز با اقلیم چه تمهیداتی باید اندیشیده شود.
هدف:
شناسایی دقیق عوامل اقلیمی موثر در فضاهای شهری و استفاده از آن در کنار عوامل موثر بر طراحی این فضاها ، و بطور خاص پیاده راهها
روش:
تحلیلی ـ توصیفی
محتوی:
کلیات نظری و تعاریف پایه این رساله شامل بیان مفاهیمی نظیر؛ فضای عمومی پیاده راه، ملاحظات محیطی در طراحی خیابان های شهری، انسان و محیط مصنوع، اقلیم و پایداری، اقلیم شهری (میکرو اقلیم)، منطقه آسایش، توسعه پایدار و طراحی پایدار می شود. بررسی سابقه موضوع در ایران و جهان مقدمه ورود به نمونه موردی مطالعه (خیابان شهرداری) شده و بررسی دقیق از محدوده را نتیجه داده است.
محصول:
ارائه دو گزینه طراحی و ارزیابی و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار Ecotect؛ اولین گام محصول گرای این پایان نامه می باشد. طراحی فضاهای عمومی، طرح محور پیاده، وضعیت خط آسمان و نما و… جزئیاتی هستند که برای دو گزینه مطرح شده، ترسیم و طراحی شده اند.
فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- طرح مسأله

1-3- ضرورت موضوع

1-4-اهداف

1-5- سوالات تحقیق

1-6- فرضیه ها

1-7- روش تحقیق

1-8- پیشینه تحقیق

منابع فصل اول

فصل دوم: کلیات نظری و تعاریف

2-1- مقدمه

2-2- فضای عمومی

2-3- فضای شهری

2-4- شهرگرایی نوین

2-5- پیاده راه

2-6- عناصر پیاده راه

2-7- بررسی نظریات اندیشمندان شهرسازی

2-8- مؤلفه های سازنده کیفیت پیاده راه ها

2-9- ملاحظات محیطی در طراحی خیابان های شهری

2-10- انسان و محیط مصنوع

2-11- جمع بندی مبانی نظری

2-12- جمع بندی آراء و نظریات نظریه پردازان

2-13- جمع بندی مفاهیم

منابع فصل دوم

فصل سوم: اقلیم و پایداری

3-1- مقدمه

3-2- تعریف اقلیم

3-3- تقسیمات اقلیمی در ایران

3-4- اقلیم شهری (میکرواقلیم(

3-5- ویژگی های اقلیمی شهر تهران

3-6- توده های هوایی موثر بر استان تهران

3-7- شناخت عناصر اقلیمی

3-8- اقلیم و انسان

3-9- منطقه آسایش

3-10- تاثیر عوامل اقلیمی بر منطقه آسایش

3-11- نقش عوامل اقلیمی در طرح های شهری

3-12- توسعه پایدار

3-13- طراحی پایدار

3-14- جمع بندی

منابع فصل سوم

فصل چهارم: سابقه موضوع در ایران وجهان

4-1- مقدمه

4-2- بررسی تجربیات اروپا

4-3- بررسی تجارب شهرهای آمریکایی

4-4- بررسی تجربیات ایران

4-5- جمع بندی تجارب جهانی پیاده راه

4-6- جمع بندی تجارب ایران

منابع فصل چهارم

فصل پنجم : شناخت خیابان شهرداری (تجریش تا قدس)

5-1- مقدمه

5-2- خیابان شهرداری

5-3- تعیین محدوده مطالعاتی

5-4- معرفی محدوده مورد مطالعه

5-5- میدان تجریش

5-6- میدان قدس

5-7- معابر

5-8- مطالعات کالبدی

5-9- بررسی اقلیمی محدوده مورد مطالعه

5-10- باد

5-11- نقاب سایه

5-12- سایه اندازی

5-13- شرایط آسایش

5-14- بررسی میزان تشعشع

5-15- بررسی میانگین روزانه نور افتاب

5-16- تحلیل میزان نور ماهانه

5-17- تحلیل نور روز

5-18- تجریش در طرحهای فرادست و برنامه های مصوب

5-19- جمع بندی

منابع فصل پنجم

فصل ششم : طراحی

6-1- مقدمه

6-2- مراحل طراحی

6-3- استراتژی های عمومی طراحی اقلیمی

6-4- سازمان فضایی طرح پیشنهادی

6-5- طرح پیشنهادی

6-6- بررسی سایه اندازی طرح پیشنهادی

6-7- میزان سایه اندازی طرح پیشنهادی

6-8- شرایط آسایش

6-9- آنالیز نور روز طرح پیشنهادی

6-10- بررسی میزان تشعشع طرح پیشنهادی

6-11- فضاهای عمومی در طرح پیشنهادی

6-12- نما و خط آسمان طرح پیشنهادی

6-13- جمع بندی

جمع بندی

منابع فصل ششم

ماخذ و منابع

چکیده انگلیسی

کلمات کلیدی:
طراحی شهری، پیاده راه، اقلیم، آسایش حرارتی، نقاب سایه، زاویه آفتاب

برچسب ,

نوشته شده توسط سینا کردونی

سینا کردونی هستم،دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری. امیدوارم از دیدن سایت معماری ساینار لذت ببرید و از مطالب این سایت بهرمند شوید.نظرات و پیشنهادات و انتقاد شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی را ایفا خواهند کرد

http://www.sainar.net/architecture

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب سایت معماری ساینار در حال حاضر بیش از دو هزار و سیصد مطلب را تحت پوشش دارد

مشاهده کنید