خانه / آرشیو / طراحی مرکز محله با رویکرد پیاده محوری(نمونه موردی :شهر جدید اندیشه )

طراحی مرکز محله با رویکرد پیاده محوری(نمونه موردی :شهر جدید اندیشه )

عنوان پایان نامه:
طراحی مرکز محله با رویکرد پیاده محوری(نمونه موردی :شهر جدید اندیشه )
نام ارائه کننده:
معراج حیدری
استاد راهنما:
دکتر مرتضی طلاچیان
دانشگاه:
آزاد اسلامی – علوم تحقیقات
سال ارائه:
۱۳۸۹
مسئله:
هدف:
هویت بخشیدن به محلات شهر جدید۲- ایجاد حس تعلق در ساکنین شهر جدید
روش:
کیفی
محتوی:
در فصل اول این رساله که در آن مبانی نظری ارائه شده است، مباحث محلات مسکونی، پیاده محوری و فضاهای جمعی، بررسی شده است. این مطالعات بدین منظور صورت گرفته که ویژگی های مثبت و منفی هر یک از موضوعات شناسایی شده، تا در طراحی از نقاط قوت بهره و از نکات منفی فاصله گرفته تا طرح مناسبی شکل گیرد. همچنین در فصل بعدی بررسی چند محله پیاده محور در نقاط مختلف ایران و جهان، این امکان را می دهد تا مشکلات و موانع موجود برای رسیدن به اهداف، از نقاط قوت تشخیص داده شود و در ارائه طرحی بهتر یاری رسان باشد. باتوجه به این که طرح نهایی برای شهروندان و رضایت خاطر آنان شکل می گیرد، در فصل سوم خصوصیات ساکنین و ویژگی های بستر طرح مورد مطالعه قرار می گیرد، تا متناسب با شرایط موجود و خصوصیات فرهنگی اجتماعی شهروندان طراحی صورت پذیرد.در فصل چهارم با جمع بندی مطالعات صورت گرفته، شامل مبانی نظری، تجارب داخلی و خارجی محلات پیاده محور و مطالعات بستر طرح، اهداف کلان و خرد، راهبردها و سیاست ها تدوین می گردد.برای دستیابی به این اهداف، آلترناتیوهایی ارائه می گردد و آلترناتیوی که به بیشترین میزان به تحقق اهداف دست می یابد، به عنوان گزینه بهینه انتخاب می شود.در نهایت در فصل آخر طرح پیشنهادی ارائه گشته و نتیجه گیری از تحقیق ارائه خواهد شد.
محصول:
فهرست مطالب:

عنوان

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف طرح

سئوالاات تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

فرضیات تحقیق

۱٫         فصل اول ـ مبانی و چارچوب نظری تحقیق

مقدمه

۱٫۱٫      محله

۱٫۱٫۱٫   مفهوم محله

۱٫۱٫۲٫   جایگاه و تعریف قانونی محله

۱٫۱٫۳٫   جایگاه اجتماعی محله

۱٫۱٫۴٫   ساختار محلات

۱٫۱٫۵٫   محلات سنتی در شهرهای قدیمی ایران

۱٫۱٫۶٫   نظریات اندیشمندان در مورد محله

۱٫۱٫۷٫   هویت و سرزندگی در محلات

نتیجه گیری

۲٫

۲٫۱٫      پیاده محوری

۲٫۱٫۱٫   حرکت پیاده

۲٫۱٫۲٫   پیاده راه

۲٫۱٫۳٫   ارتباط حرکت پیاده و شکل شهر

۲٫۱٫۴٫   نقش و اهمیت دسترسی پیاده

۲٫۱٫۵٫   ویژگی  محورهای پیاده

۲٫۱٫۶٫   دلایل  پیدایش رویکرد پیاده محوری در ساخت شهر

۲٫۱٫۷٫   مفهوم محلات پیاده محور

۲٫۱٫۸٫   تاثیر پیاده محوری بر روابط اجتماعی شهروندان

نتیجه گیری

۳٫

۳٫۱٫      فضای شهری و عرصه عمومی

۳٫۱٫۱٫   دیدگاه نظریه پردازان در مورد فضای شهری

۳٫۱٫۲٫   انواع فعالیت ها در فضای عمومی

۳٫۱٫۳٫   کیفیت فیزیکی و عملکردی فضای شهری

۳٫۱٫۴٫   حیات جمعی در ایران

۳٫۱٫۵٫   فضای شهری و حیات جمعی در شهر جدید

نتیجه گیری

۴٫

۴٫۱٫      چارچوب نظری

۴٫۱٫۱٫   نظریه های مرتبط با محلات شهری

۴٫۱٫۲٫   بررسی عوامل موثر بر میزان روابط اجتماعی موجود در محله

۴٫۱٫۳٫   ویژگی های فضای شهری از دیدگاه های مختلف

نتیجه گیری

فصل دوم – بررسی نمونه هایی از مرکز محله در جهان و ایران

مقدمه

۱٫

۱٫۲٫      نمونه های جهانی

۱٫۲٫۱٫   محله سیفی، بیروت، لبنان

۱٫۲٫۲٫   محله هولیک، لیدز، انگلستان

۲٫۲٫      نمونه های ایرانی

۲٫۲٫۱٫   محله نارمک، تهران

۲٫۲٫۲٫   مرکز محله کاشانک، تهران

۲٫۲٫۳٫   مرکز محله سجاد ( قلهک)، تهران

۲٫۲٫۴٫   میدان هدایت ده ونک، تهران

۲٫۲٫۵٫   میدان ده ونک، تهران

نتیجه گیری

۳٫         فصل سوم – شناخت و تحلیل بستر طراحی

مقدمه

۱٫۳٫      مطالعات حوزه فراگیر

۱٫۳٫۱٫   شهرجدید اندیشه

۱٫۳٫۲٫   موقعیت شهر جدید اندیشه

۱٫۳٫۳٫   اهداف ایجاد شهر جدید اندیشه

۱٫۳٫۴٫   مطالعات اقلیمی

۱٫۳٫۵٫   مطالعات جمعیتی

۱٫۳٫۶٫   مطالعات اقتصادی

۱٫۳٫۷٫   مطالعات اجتماعی

۱٫۳٫۸٫   مطالعات حمل و نقل

۱٫۳٫۹٫   مطالعات کاربری

۱٫۳٫۱۰٫ مطالعات کالبدی

۳٫۲٫      مطالعات حوزه بلافصل

۳٫۲٫۱٫   موقعیت محله مورد مطالعه در شهر جدید اندیشه

۳٫۲٫۲٫   ویژگی های محله مورد مطالعه

۳٫۲٫۳٫   کاربری ابنیه

۳٫۲٫۴٫   پراکنش کاربری در سطح محله

۳٫۲٫۵٫   زمان فعالیت کاربری ها

۳٫۲٫۶٫   مقیاس عملکرد کاربری ها

۳٫۲٫۷٫   میزان جذب جمعیت هر کاربری

۳٫۲٫۸٫   فعالیت ها و رفتارهای موجود در فضا

۳٫۲٫۹٫   استفاده کنندگان از فضا به تفکیک گروه سنی

۳٫۲٫۱۰٫ مطالعات حمل و نقل در محله

۳٫۲٫۱۱٫ حمل و نقل عمومی در محله

۳٫۲٫۱۲٫ امنیت عابران پیاده در برابر وسایل نقلیه موتوری

۳٫۲٫۱۳٫ کالبدی و ساختار محله

۳٫۳٫      مطالعات حوزه طراحی

۳٫۳٫۱٫   شناسایی مرکز محله

۳٫۳٫۲٫   توده و فضا

۳٫۳٫۳٫   کریدورهای دید

۳٫۳٫۴٫   عناصر تشکیل دهنده محیط

نتیجه گیری

۴٫         فصل چهارم، جمعبندی مطالعات مرحله شناخت ( جدول سوات)

تعیین اهداف، ارائه گزینه های طراحی و انتخاب گزینه نهایی

مقدمه

۴٫۱٫      جمع بندی مطالعات مرحله شناخت ( جدول سوات)

۴٫۲٫      تدوین اهداف

۴٫۲٫۱٫   تدوین اهداف کلان

۴٫۲٫۲٫   تدوین اهداف خرد

۴٫۲٫۳٫   تدوین راهبردها و سیاست ها

۴٫۲٫۴٫   جدول تدوین اهداف

۴٫۳٫      ارائه گزینه های طراحی

۴٫۳٫۱٫   آلترناتیو ۱

۴٫۳٫۲٫   آلترناتیور ۲

۴٫۳٫۳٫   آلترناتیو ۳

۴٫۴٫      ارزیابی گزینه ها

۴٫۴٫۱٫   ماتریس ارزیابی

۴٫۴٫۲٫   انتخاب گزینه بهینه

۵٫         فصل پنجم: طراحی

مقدمه

۵٫۱٫      اصول و ضوابط ساخت و ساز

۵٫۲٫      طراحی

درباره سینا کردونی

سینا کردونی هستم،دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری. امیدوارم از دیدن سایت معماری ساینار لذت ببرید و از مطالب این سایت بهرمند شوید.نظرات و پیشنهادات و انتقاد شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی را ایفا خواهند کرد

۱۲ نظر

 1. با عرض سلام و خسته نباشید. من برای کارم به فصل اول این پایان نامه نیاز دارم اگه امکانش هست راهنماییم کنید. با تشکر

 2. عرض سلام و ادب خدمت جناب مهندس کردونی
  آقای مهندس در پی جستجو پیرامون موضوعات مشابه با طرح دو کارشناسی ارشد ، پیج شما رو پیدا کردم.
  در لیستی که در بالا ارائه کردید، عنوان فصل دوم – بررسی نمونه هایی از مرکز محله در جهان و ایران با موضوع من یعنی طراحی مرکز محله روستایی با محوریت مسجدف همخوانی داره
  اگر لطف کنید یک یا دو نمونه از این نمونه ها رو با من اشتراک بزارید بسیار ممنون میشم.

 3. ممنونم آقای کردونی
  مفید واقع شد

 4. ممنونم آقای کردونی
  خیلی مفید واقع شد

 5. سلام
  من دانشجوی رشته شهرسازی هستم
  میخواستم بدونم چطوری میتونم فایل پایان نامه طراحی مرکز محله با رویکرد پیاده محوری(نمونه موردی :شهر جدید اندیشه ) را دریافت کنم؟و چه هزینه ای باید پرداخت کنم؟

 6. nemidonam chera vaghti nemishe in payan nama ro dl kard mizarish to site mage hendevanas ke namayeshesh midi

  • سلام
   خیر هندوانه نیست مهندس.
   این کار باعث می شود دانشجویان از مشابه بودن موضوع پایان نامه خود اطلاع پیدا کنند ، همچنین در هر پایان نامه مسئله ( بیان مسئله ) بیان شده است که باعث می شود دانشجویان بتوانند پروپوزال خود را تکمیل نمایند.همچنین با فهرست و موارد پایان نامه آشنا خواهند شد.درصورتی که خیلی مشتاق باشند می توانند به دانشگاه مورد نظر مراجعه کرده و پایان نامه را مشاهده نمایند

 7. سلام خسته نباشید
  ممنون از سایت خوبتون وقتی دیدم امیدوارشدم،موضوع پایان نامه ی من طراحی مرکز محلس بعضی از سرفصل های این پروژه به موضوع من میخوره مسخواستم بدونم چه جوری میشه ورد مطالبو دیدیعنی فقط تیترنباشه مطالبشم باشهفیه زحمت دیگه آدرس دقیق مراکز محله کجاست؟
  خواهشا کمکم کنید

 8. سلام خسته نباشید

  من دانشجوی رشته شهرسازی هستم
  میخواستم بدونم چطوری میتونم فایل پایان نامه طراحی مرکز محله با رویکرد پیاده محوری(نمونه موردی :شهر جدید اندیشه ) را دریافت کنم؟و چه هزینه ای باید پرداخت کنم؟

  • سلام
   سایت ساینار تنها چکیده از پایان نامه ها را در اختیار دارد و متن کامل موجود نیست
   در صورتی که دریافت مطلب در ازای دریافت هزینه باشد در زیر مطلب درج خواهد شد
   اما این نکته را اشاره کنم که تمامی محصولات فروشی در سایت فروشگاه ساینار می باشند

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


رفتن به بالا

بمناسبت فرار رسیدن سوم اردیبهشت ماه و روز معمار ،گروه ساینار تمامی محصولات فروشگاه اینترنی خود را با ۱۰ الی ۶۰ درصد تخفیف بفروش میرساند.تمامی کاربران سایت ساینار میتوانند از این فرصت بی نظیر استفاده کرده و محصولات مورد نظر خود را سفارش دهند.

تاریخ پایان جشنواره اردیبهشت ماه 94

فروش ویژه محصولات فروشگاه اینترنتی بمناسبت روز معمار ( 10 الی 60 درصد تخفیف )