تیم پشتیبانی سایت : 09361440515 Info@sainar.net

دسته: دتایل ساختمانی

empty

آرشیو دانلود دتایل ساختمانی

دانلود بسته دتایل سرویس و حمام

ارسال شده توسط سینا کردونی

این فایل شامل کلیه دتایل های سرویس بهداشتی و فرنگی و حمام و وان می باشد
موارد موجود در فایل :
– آبرو و کف شور
– دستشویی
– سرویس فرنگی
– سرویس ایرانی
– وان و حمام
* لازم به توضیح است فایل پیوست

بیشتر بخوانید
empty

آرشیو دانلود دتایل ساختمانی

دانلود بسته دتایل های سقف

ارسال شده توسط سینا کردونی

این فایل شامل کلیه دتایل های سقف می باشد و شامل :
– سقف اصلی – اصلی و شیب دار
– سقف کاذب – رابیتس و ….
* لازم به توضیح است فایل پیوست شامل 6 پوشه و 62 دتایل می باشد
»  پسورد :

بیشتر بخوانید
empty

آرشیو دانلود دتایل ساختمانی

دانلود بسته دتایل پروفیل در و پنجره

ارسال شده توسط سینا کردونی

این فایل شامل کلیه دتایل های پروفیل در و پنجره می باشد
فایل موجود در فایل پیوست شامل :
– پروفیل در آهنی
– پروفیل در چوبی
– پروفیل پنجره آهنی – لولایی
– پروفیل پنجره آلومینیومی
می باشد

بیشتر بخوانید
empty

آرشیو دانلود دتایل ساختمانی

دانلود بسته دتایل مقطع از دیوار

ارسال شده توسط سینا کردونی

این فایل شامل کلیه دتایل های مقطع از دیوار می باشد
* لازم به توضیح است فایل پیوست شامل 1 پوشه و 32 دتایل می باشد

بیشتر بخوانید
empty

آرشیو دانلود دتایل ساختمانی

دانلود بسته دتایل های کف

ارسال شده توسط سینا کردونی

این فایل شامل کلیه دتایل های کف از جمله :
– دتایل درز انبساط
– همکف و طبقات
– کف بام
– کف پنجره
– نورگیر
می باشد
* لازم به توضیح است فایل پیوست شامل 7 پوشه و 100 دتایل می باشد
»  پسورد

بیشتر بخوانید
empty

آرشیو دانلود دتایل ساختمانی

دانلود بسته دتایل غیر عمومی

ارسال شده توسط سینا کردونی

این فایل شامل دتایل های :
– آجر چینی در نما
– فلاور باکس
– پنجره هوا رسانی
– پیشخوان چوبی

بیشتر بخوانید