تیم پشتیبانی سایت : 09361440515 Info@sainar.net

دسته: پایان نامه معماری

empty

آرشیو پایان نامه معماری مقالات

تعیین معیارهای طراحی شهری در ایجاد ارتباط فضایی کریدورهای رودخانه های شهری و بافت های تاریخی مورد مطالعه: رودخانه دز درارتباط با بافت تاریخی دزفول

ارسال شده توسط سینا کردونی

عنوان پایان نامه:
تعیین معیارهای طراحی شهری در ایجاد ارتباط فضایی کریدورهای رودخانه های شهری و بافت های تاریخی مورد مطالعه: رودخانه دز درارتباط با بافت تاریخی دزفول

نام ارائه کننده:
محسن تابان

استاد راهنما:
دکتر محمدرضا پورجعفر
بیشتر بخوانید

empty

آرشیو پایان نامه معماری مقالات

طراحی مرکز شهر، نمونه موردی: مرکز شهر جدید شیرین شهر

ارسال شده توسط سینا کردونی

عنوان پایان نامه:
طراحی مرکز شهر، نمونه موردی: مرکز شهر جدید شیرین شهر

نام ارائه کننده:
سمیرا مشایخی

استاد راهنما:
دکتر جهانشاه پاکزاد

دانشگاه:
شهید بهشتی

سال ارائه:
1389

مسئله:
مرکز شهر، نوعی نماد

بیشتر بخوانید
empty

آرشیو پایان نامه معماری مقالات

تدوین معیارهای طراحی شهری در احیاء بافت های شهری پیرامون سایت های باستانی، نمونه موردی؛ تپه هگمتانه همدان

ارسال شده توسط سینا کردونی

عنوان پایان نامه:
تدوین معیارهای طراحی شهری در احیاء بافت های شهری پیرامون سایت های باستانی، نمونه موردی؛ تپه هگمتانه همدان

نام ارائه کننده:
مریم فراهانی

استاد راهنما:
دکتر محمدرضا پورجعفر

دانشگاه:
تربیت مدرس

سال ارائه:
بیشتر بخوانید

empty

آرشیو پایان نامه معماری مقالات

طراحی شهری پایدار در جهت ارتقا کیفیت محورهای اصلی شهرها، نمونه موردی: خیابان 22 بهمن شاهرود

ارسال شده توسط سینا کردونی

عنوان پایان نامه:
طراحی شهری پایدار در جهت ارتقا کیفیت محورهای اصلی شهرها، نمونه موردی: خیابان 22 بهمن شاهرود

نام ارائه کننده:
مهناز فرزاد

استاد راهنما:
دکتر محمود نصیری انصاری

دانشگاه:
تربیت مدرس

سال ارائه:
1387
بیشتر بخوانید

empty

آرشیو پایان نامه معماری مقالات

طراحی دهکده گردشگری نمونه موردی روستای زیارت

ارسال شده توسط سینا کردونی

عنوان پایان نامه:
طراحی دهکده گردشگری نمونه موردی روستای زیارت (شهرستان گرگان)

نام ارائه کننده:
بصیره بصیرنیا

استاد راهنما:
دکتر محمود نصیری انصاری

دانشگاه:
تربیت مدرس

سال ارائه:
1387

مسئله:
محیط های کالبدی و

بیشتر بخوانید
empty

آرشیو پایان نامه معماری مقالات

نقش طراحی شهری در ایجاد فضاهای عمومی امن در راستای کاهش ناهنجاری های اجتماعی

ارسال شده توسط سینا کردونی

عنوان پایان نامه:
نقش طراحی شهری در ایجاد فضاهای عمومی امن در راستای کاهش ناهنجاری های اجتماعی(مورد مطالعه و طراحی: محدوده سعدیه شیراز)

نام ارائه کننده:
طاهره خاموشی

استاد راهنما:
دکتر محمدرضا پورجعفر

دانشگاه:
تربیت مدرس

بیشتر بخوانید